• تاج گل شیپوری طرح ۱ سایز بزرگ

  نام: گل شیپوری ابعاد: 200x120

  سانتی متر یک عدد لوح به خانواده متوفی تحویل داده خواهد شد.

  حفظ آبروی سفارش دهنده برای ما در اولویت قرار دارد.

  استند تسلیت موسسه به موقع ارسال شده و پس از پایان مراسم توسط موسسه جمع آوری می شود.

  تاج گل خیریه تاج گل شیپوری طرح 1 سایز بزرگ تاج گل شیپوری طرح 1 سایز بزرگ sheypori 2 2 320x360
 • تاج گل شیپوری-طرح ۲ سایز بزرگ

  نام: گل شیپوری ابعاد: 200x120

  سانتی متر یک عدد لوح به خانواده متوفی تحویل داده خواهد شد.

  حفظ آبروی سفارش دهنده برای ما در اولویت قرار دارد.

  استند تسلیت موسسه به موقع ارسال شده و پس از پایان مراسم توسط موسسه جمع آوری می شود.

  تاج گل شیپوری-طرح 2 سایز بزرگ تاج گل شیپوری-طرح 2 سایز بزرگ sheypori 1 1 320x360
 • تاج گل شیپوری طرح ۲ سایز متوسط

  نام: گل شیپوری ابعاد: ٢٠٠x٩٠   سانتی متر یک عدد لوح به خانواده متوفی تحویل داده خواهد شد. حفظ آبروی سفارش دهنده برای ما در اولویت قرار دارد. استند تسلیت موسسه به موقع ارسال شده و پس از پایان مراسم توسط موسسه جمع آوری می شود. سفارش گیری ب...

  تاج گل شیپوری طرح 2 سایز متوسط تاج گل شیپوری طرح 2 سایز متوسط sheypori 1 1 320x360

محصولات

روش های پرداخت سفارش آنلاین

لوح تسلیت که به خانواده متوفی تحویل داده می شود

تاج گل خیریه